24ωρη τηλεφωνική γραμμή

September 10, 2019

Το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ζει χωρίς βία και διακρίσεις είναι διεθνώς και εθνικά κατοχυρωμένο και αναφαίρετο.