24ωρη τηλεφωνική γραμμή

Ξενώνας​

Ο Ξενώνας με χωρητικότητα 20 ατόμων, λειτουργεί όλο το 24ώρο και φιλοξενεί γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους (κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ξενώνας

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και Παιδιών αυτών, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της Βίας σε περιφερειακό επίπεδο. Καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους (κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών).

Η παραμονή τους έχει προσωρινό / μεταβατικό χαρακτήρα και η διάρκεια φιλοξενίας είναι 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα.

Ο Ξενώνας με χωρητικότητα 20 ατόμων, λειτουργεί όλο το 24ώρο και παρέχει ασφάλεια στις φιλοξενούμενες από εταιρεία φύλαξης. Το τηλέφωνο και η διεύθυνση είναι απόρρητα.

 

Οι παραπομπές μπορούν να πραγματοποιηθούν από:

Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των Δήμων

Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)

Εάν αναγνωρίσετε στον εαυτό σας ή σε κάποια φίλη σας σημάδια κακοποίησης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια

Η στελέχωση του Ξενώνα είναι

Π.Ε Διοικητικός - Διαχειρίστρια

Π.Ε Παιδαγωγός

Π.Ε Ψυχολόγος

Τ.Ε Κοινωνικός Λειτουργός

Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Τα στελέχη του Ξενώνα

υποδέχονται, προστατεύουν και στηρίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking), ανεξαρτήτως θρησκείας, ηλικίας ή εθνικότητας. 

Επίσης στοχεύουν στην ενδυνάμωση και επανένταξη της γυναίκας στην κοινωνία με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

Εάν αναγνωρίσετε στον εαυτό σας ή σε κάποια φίλη σας σημάδια κακοποίησης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια

Ξενώνας

Φωτογραφίες