24ωρη τηλεφωνική γραμμή

Καλώς ήλθατε στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Παροχές

Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τα άτομα και τις οικογένειες τους να ανακάμψουν από τον πόνο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας.

Ασφαλή στέγαση
& σίτιση

Κοινωνική & Ψυχολογική υποστήριξη

Εκπαιδευτική στήριξη
& δημιουργική απασχόληση

Δικτύωση με άλλες δομές
& φορείς

Εργασιακή συμβουλευτική - στήριξη

Παραπομπή για κάλυψη
αναγκών τους

1 στις 3

γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφο της.

1 στις 5

γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού.

40% με 50%

των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

500.000 με 2.000.000

άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία.

Φιλοξενία σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

Ο Ξενώνας μας

Ο Ξενώνας έχει χωρητικότητα 20 ατόμων, λειτουργεί όλο το 24ώρο και παρέχει ασφάλεια στις φιλοξενούμενες από εταιρεία φύλαξης.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και Παιδιών αυτών, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της Βίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Τηλεοπτικό Σποτ

Πατήστε για να δείτε το βίντεο

Play Video
4 Μορφές κακοποίησης

Τι είναι κακοποίηση

Κάθε πράξη που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, αποτελεί πράξη βίας.

Σεξουαλική Βία

Σωματική Βία

Ψυχολογική Βία

Οικονομική Βία

Η συναισθηματική κακοποίηση πολύ συχνά υποτιμάται, όμως μπορεί να αφήσει βαθιά και μακροχρόνια σημάδια.

Δείτε άρθρα που αφορούν στη γυναικεία κακοποίηση

Συμβουλές

Η σωματική και συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να έχει βαθιές ψυχολογικές επιπτώσεις που διαρκούν χρόνια χωρίς συμβουλευτική. Η εκμάθηση της αντιμετώπισης του συναισθηματικού πόνου είναι απαραίτητη για την επούλωση.